Thiết bị thử nghiệm

> Thiết bị kiểm tra độ vón cục xơ vải PAV Verivide

Thiết bị kiểm tra độ vón cục xơ vải PAV Verivide

Pilling assessment viewer

Nhà sản xuất: Verivide Vietnam

Xuất xứ: UK

Thiết bị kiểm tra độ vón cục xơ vải PAV Verivide là thiết bị dùng cho ngành dệt may được phát triển với sự trợ giúp của một công ty dệt may lớn theo tiêu chuẩn BN EN ISO 12945 kết hợp cả 3 phần và áp dụng các phương pháp kiểm tra sau đây …

Phần 1 BS EN ISO 12945-1: Phương pháp Pilling Box

Phần 2 BS EN ISO 12945-2: Phương pháp Martindale cải tiến

Phần 3 BS EN ISO 12945-3: Phương pháp Random Tumble Pilling

LIGHT SOURCE VOLTAGE
D65 CWF 230v 110v

DIMENSIONS (MM)

WIDTH

HEIGHT

DEPTH

Overall

340

280

240

Viewing Area

340

165

24

BISVN © 2016 All Rights Reserved .