Bóng đèn

> Bóng đèn UV Sylvania Ultraviolet lamp

Bóng đèn UV Sylvania

Ultraviolet lamp

Dùng cho hộp đèn Verivide và phòng lab

Nhà sản xuất: Sylvania

Kích thước: 600mm, 900mm

600 mm UV Ultra Violet Lamp

UV(24”) – Sylvania F18W/BLB-T8 (Germany)

 

BISVN © 2016 All Rights Reserved .