Bóng đèn

> Bóng đèn TL84 Verivide Point of Sale lamp

Bóng đèn TL84 Verivide

Point of Sale Lamp

Dùng cho các dòng tủ soi màu Verivide CAC hoặc phòng lab

Nhà sản xuất: Verivide EU

Với 3 kích thước: 600mm, 1200mm, 1500mm

600 mm TL84 Point of Sale Lamp

TL84(24”) – VeriVide F18T8/840 P15 (EU)

1200 mm TL84 Point of Sale Lamp

TL84(48”) – VeriVide F36T8/840 P15 (EU)

1500 mm TL84 Point of Sale Lamp

TL84(60″) – VeriVide F58T8/840 P15 (EU)

BISVN © 2016 All Rights Reserved .