Bóng đèn

> Bóng đèn CWF Sylvania cool white lamp

Bóng đèn CWF Sylvania

Cool White Lamp Lamp

Dùng cho hộp soi màu Verivide hoặc phòng lab

Nhà sản xuất: Sylvania

Xuất xứ: Germany, USA, Thailand,…

Kích thước: 600mm, 900mm, 1200mm, 1500mm

600 mm CWF Cool White Lamp Lamp

CWF(24”) – Sylvania F20W/33 – 640/IRS (Germany)

CWF(24”) – Sylvania F20W/33 – 640/RS (Germany)

1200 mm CWF Cool White Lamp Lamp

CWF(48”) – Sylvania F40W/33 – 640/RS (Germany)

CWF(48”) – Sylvania F40W/33 – 640/IRS (Germany)

1500 mm CWF Cool White Lamp Lamp

CWF(60″) – Sylvania F65W/133 – RS (Germany)

CWF(60″) – Sylvania F65W/33 – 640/IRS (Germany)

BISVN © 2016 All Rights Reserved .