Thiết bị thử nghiệm

> Bảng soi màu AATCC viewing board (AATCC-VB) Verivide

Bảng soi màu AATCC viewing board (AATCC-VB)

Thương hiệu: Verivide

Xuất xứ: UK

Để đánh giá độ mịn bề mặt của vải phẳng và các đường nối, và việc giữ nếp nhăn sau khi giặt rửa.

Bảng soi màu AATCC viewing board (AATCC-VB)
  • Được xây dựng cho Hiệp hội AATCC nhằm phê duyệt phương pháp thử 88B / 88C / 124/128/143/178.

  • Để đánh giá độ mịn bề mặt của vải phẳng và các đường nối và việc giữ nếp các sản phẩm dệt sau khi giặt lại. Nó sử dụng các bóng đèn trắng Cooler 2400mm (8ft) hoặc 1200 (4ft) (như phần 12.4 của một số phương pháp thử AATCC nhất định).

  • Nó sử dụng các bóng đèn trắng Cooler 2400mm (8ft) hoặc 1200 (4ft) (như phần 12.4 của một số phương pháp thử AATCC nhất định).

Lựa chọn kèm theo:
  • Lamps – 500W with stand 

  • Light Shield with stand 

  • AATCC Viewing Board Mobile Stand

Bạn đang muốn tìm hiểu về tủ soi màu Verivide? Vui lòng liên hệ để được tư vấn

Dimensions (mm)

Width

Height

Depth

Footprint

Overall (Wall Mounted)

1830

1830

270

 

Overall (Mobile)

1940

2445

1360

1140 x 1930

Viewing Area

1830

1830

270

 
BISVN © 2016 All Rights Reserved .