Pantone

> Bảng màu Pantone GP1606N Solid Chips Coated & Uncoated

Bảng màu Pantone GP1606N

Solid Chips Coated & Uncoated

Includes Paper Chip Savers

SKU: GP1606N

Thương hiệu: Pantone

Xuất xứ: USA

Solid Chips Book bao gồm tất cả các màu của Pantone dưới dạng các con chip đục lỗ có thể chia sẻ trên giấy tráng và không tráng. Sử dụng định dạng linh hoạt này để thêm màu vào bảng màu thiết kế, bảng tâm trạng hoặc phác thảo sản phẩm, đính kèm màu vào tệp thiết kế để chia sẻ với các đối tác sản xuất của bạn và để phê duyệt màu trên báo chí.

Format

 • Two-volume, three-ring binder-style desktop set

 • Includes two Paper Chip Savers for easy loose chip organization and storage

 • Includes all current Pantone spot colors as perforated, removable paper chips

 • Each page provides seven Pantone colors with six individual 1.2” x 0.8” chips per color

 • Printed on the most commonly used paper stock weights (100lb for coated and 80lb for uncoated)

Color

 • 1,867 spot colors, including 112 new colors released in 2016

 • Colors arranged in chromatic format, with 112 new colors displayed in the front

 • Each color displayed with coordinating numbers or names

 • Removable chip format has three-sided color bleed to help when evaluating color

 • Index in the front of the book provides the numeric location for each color

 • Tolerance aim <2dE to our master standard data

BISVN © 2016 All Rights Reserved .